Hem » Sparkonton » Vanliga frågor om investeringssparkonto (ISK)

Vanliga frågor om investeringssparkonto (ISK)

sparkonto

Med ett investeringssparkonto (ISK) blir det enkelt att köpa och sälja finansiella instrument och fondandelar, och du behöver inte ta upp vinster och förluster i deklarationen utan betalar bara en schablonberäknad skatt som bygger på statslåneräntans nivå och värdet av tillgångarna i ditt investeringssparkonto.

En nackdel med ISK är att man inte kan göra förlustavdrag i deklarationen för förluster som skett i investeringssparkontot. Du kommer också att behöva betala schablonskatt även för de år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit jämfört med föregående år.

Måste aktierna vara i svenska aktiebolag för att jag ska få ha dem i mitt investeringssparkonto?

Nej, det finns inte något sådant krav.

Måste aktierna vara börsnoterade för att jag ska få ha dem i mitt investeringssparkonto?

Aktierna måste antingen handlas på en reglerad marknad (”börsnoterade”) någon stans i världen eller handlas på en MTF-plattform inom EES. Denna regel gäller inte bara för aktier utan för alla finansiella instrument som du vill spara i ditt ISK.

Kan jag bara ha aktier i mitt ISK?

Nej, svensk lag tillåter att du har många olika sorters finansiella instrument och fondandelar i ett investeringssparkonto. Det är även tillåtet att ha pengar i kontot, både svensk och utländsk valuta.

Det är dock inte bara lagen som påverkar exakt vad du kan ha i ditt ISK, eftersom det företag du har ditt ISK hos kan begränsa dina möjligheter genom användaravtalet. Innan du väljer att öppna ett ISK bör du jämföra investeringssparkonton hos olika företag för att se om de tillåter de investeringar du är intresserad av att göra. För småsparare är vanligen Avanza ISK eller Nordnet ISK det bästa valet.

Är det ett ISK per person som gäller?

Nej, lagen innehåller inte någon begränsning för hur många investeringssparkonton du kan ha. Du kan utan problem ha flera olika ISK hos olika företag, och det är enkelt att föra över tillgångar mellan olika ISK som du äger. (Hos de flesta företag tillkommer dock en överföringsavgift.)

Kan vi skaffa ett ISK tillsammans?

Nej, ett investeringssparkonto kan bara ha en ägare.

Förlorar jag min rätt att bevista bolagsstämman om jag lägger aktierna i ett investeringssparkonto?

Du står som juridisk ägare till aktier som ligger i ditt investeringssparkonto och du behåller alla rättigheter som följer med aktierna, till exempel rätt att bevista bolagsstämman, rösträtt på bolagsstämman och rätt till aktieutdelning om det görs en sådan.

Detta är den fördel jämfört med att spara i aktier inom ramen för en kapitalförsäkring.

Måste man ha fyllt 18 år för att ha ett investeringssparkonto?

Nej, även en omyndig person kan ha ett investeringssparkonto.

Viktigt att tänka på är dock att det finns lagregler för hur tillgångar som hör till en minderårig person får investeras. Dessa regler är inte specifika för ISK utan gäller allmänt, och är avsedda att skydda den minderårige.

Kan min svenska skatt minskas om jag har betalt utländsk skatt på tillgångar i mitt ISK?

Ja, det kan den, om vissa villkor uppfylls. Detaljerad information om vad som gäller går att hitta hos Skatteverket. Det är viktigt att Skatteverket får en kontrolluppgift på den utländska skatt du betalat på utländska tillgångar i ditt skattekonto. Med hjälp av kontrolluppgiften kan Skatteverket räkna fram hur stor avräkning du ska få göra. Om avräkningen blir högre än din svenska skattskyldighet för ditt ISK kan du spara det överskjutande beloppet till framtiden och avräkna under kommande år.